UN Big Bag

UN Big Bagler; Tehlikeli Maddelerin Uluslararası taşınmasında sektörde bilinen adı Orange Book olan uluslararası kodlarda tanımlanan UN kuralları gereğince denetim altında tutulmaktadır. Orange Book’ta Big Bagler metal, esnek, rijit plastikler, kompozit, tahta ve sıkıştırılmış liflerden mamul tahta olmak üzere 6 kategoriye ayrılmıştır.

Aşağıda da belirtildiği üzere UN Big Bagler 4 farklı tipte oluşturulabilir.

PP Big Bag, laminesiz kumaş (13H1)
PP Big Bag, lamineli kumaş (13H2)
PP Big Bag, laynırlı + laminesiz kumaş (13H3)
PP Big Bag, laynırlı + lamineli kumaş (13H4)

Big Baglerde UN Markajlaması

Tüm UN Big Baglerde aşağıda detayları belirtilen UN baskısı bulunmalıdır.

13H3 / Z / 11.01 / US / ISBIR SENTETIK / 10500 / 1000

13H3 Big Bagin laynırlı olması

Z Packing Group III’e göre test edilmesi

11.01 Big Bag üretim ay ve yılı

US UN test sertifikasını veren ülke
ISBIR SENTETIK Üretici ismi
10500 Kg bazında uygulanan üst üste Big Bag sıralama ağırlığı

1000 Kg bazında maksimum dolum ağırlığı