Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Amaçlarımız: Döngüsel Ekonomiye katkıda bulunmak adına, üretmiş olduğumuz ürünlerin geri dönüşümleri, son kullanıcı tarafından bertarafı esnasında havaya, suya ve toprağa karışımlarının engellenmesi için çalışmalar yapmak. Tedarikçilerimizin bu konuda farkındalığını artırarak geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşan hammadde ve diğer ürünlerin tedariki ile ilgili çalışmalar yapmak. Sürdürülebilir uygulamaları artırmak ve raporlama döngüsüne entegre etmek. Sürdürülebilirlik Raporu/ Entegre Faaliyet Raporlarının hazırlanarak internet sitemizde ve kamuya açık platformlarda yayımlamak. Sürdürülebilirlik ile ilgili şirket çalışanlarının ve sektörün farkındalığını artırmak için çalışmalar yapmak

4. Nitelikli Eğitim

İşbir Sentetik tiyatro kulübü Nisan 2019 da şirket içi motivasyonu yükseltmek amacıyla kuruldu. İlk oyununu Temmuz 2019 da şirket çalışanlarına sergilediği oyun ile başladı. Başta üniversite ve liseler olmak üzere ücretsiz oyunlar sergileyen tiyatro kulübümüz Türkiye Eğitim Vakfı gibi çeşitli sivil toplum örgütleri yararına da oyunlar sergilemiştir. 13 oyunda yaklaşık 3000 seyirci ile bir araya gelen İşbir Sentetik tiyatro kulübü 2019 yılı Direkler arası Seyircileri Ödüllerinde En iyi çıkış yapan kurumsal tiyatro ödülüne layık görülmüştür. İşbir Sentetik olarak bir toplumun geleceğinin eğitimden geçtiğine inanarak, İşbir Sentetik Tiyatro kulübü ile eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleriyle ülke gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İşbir Sentetik çalışanlar arası cinsiyet ayrımı yapmaz. Kadın çalışanlarını her zaman destekler. Kadın çalışanların etkin bir biçimde tüm faaliyetlere katılımlarını ve karar verme mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alınmasını sağlar. Yöneticilik pozisyonundaki kadın çalışan sayısını artırmak için çalışanlarına her türlü imkanı sağlar.

7. Erişilebilir ve Temiz enerji

İşbir Sentetik yaptığı yatırımlar ile yenilenebilir enerjiyi, enerji verimliliğini ve gelişmiş ve daha temiz fosil yakıt teknolojisinin gelişimini sonuna kadar savunmaktadır. Bu kapsamdaki projelerine 2020 yılından bu yana devam etmektedir. Balıkesir’in en büyük Güneş Enerji Sistemi Projesi İşbir Sentetik ‘e aittir.

8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İşbir Sentetik istihdam sağlamak, zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, modern köleliği ve insan ticaretini sona erdirmek ve çocuk işçiliğin son bulması ile ilgili tüm mücadeleyi sonuna kadar vermektedir. Tüm çalışanlarının haklarını ve güvenliklerini eşit şekilde sağlar, ayrımcılığa izin vermez. Bu konuda tüm sektörlere örnek olma amacı güder.

9.Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı

2030 a kadar kaynakların daha verimli kullanımının artırılması ve temiz ve çevresel açıdan daha sağlam teknolojiler için; İşbir Sentetik 2021 yılına ait Kurumsal karbon ayak izini hesaplamış bulunmaktadır. Ürün karbon ayak izi hesaplamamız çok kısa süre içerisinde gerçekleşecektir. Karbon salınımımızı düşürmek için tüm kaynaklarımızı kullanarak projeler geliştiriyor ve geliştirdiğimiz projeleri hayata geçirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

12.Sorumlu Üretim ve Tüketim

İşbir Sentetik 2030’a kadar önleme, azaltma, geri dönüşüm ve tekrar kullanma yoluyla katı atık üretiminin önemli ölçüde azaltılmasını hedefler. Bu hedef doğrultusunda atık sayaçlarımız ile yerinde ayrıştırdığımız ve geri dönüşüme kazandırdığımız atık miktarını belirleyebiliyoruz.