Sn. Metin Gültepe | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlama Mesajı

Kasım 4, 2021

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü toplumsal eşitliğin inşası konusunda farkındalık günü olarak yaşamanın ve bugünün değerinin bir kez daha anlaşılmasının önemli olduğunu düşünüyorum.

Kadınların işte, toplumsal yaşamda, sporda, siyasette ve daha pek çok alanda üstlendiği rolleri oldukça önemli buluyor, sorumluluk aldığı tüm noktalarda başarılı sonuçlar elde ettiğine tanıklık ediyorum.

İŞBİR Ailesi olarak kadın-erkek istihdam oranlarımız pek çok kuruluşa göre övünç kaynaklarımızdan biri olsa da başarımızı yeterli bulmuyoruz. Ve bu gelişimin devam etmesi için elimizden gelen çabayı göstermeye devam ediyoruz.

Gerçek eşitliğin tüm cinsiyetlerin birlikte çabası ve ortak paydada buluşması çerçevesinde başarılabileceğine inanıyorum. Bu bağlamda erkek bakış açısına da bir atıfta bulunmak isterim:

“Güçlü erkek, kadınına sahip çıkar” sözünü yanlış buluyorum. Buna karşın, “Güçlü erkek, kadınların kendileri hakkında özgürce karar verebilmesi fikrini savunan kişidir.” sözünün doğruluğuna inanıyorum.

Bu vesileyle kadınların iş yaşamındaki rollerinin ne denli önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyor, tüm kadın çalışma arkadaşlarımın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyorum.

Sevgi ve Saygılarımla,

İşbir Holding CEO

Metin Gültepe