• Bir bakteri veya virüs kaynaklı hastalıkların, havadan solunum yolu ile bulaşmasını önlemek için sağlık personeli, hastalar, hasta yakınları veya hastalık şüphesi taşıyanlar tarafından bulaşma riskini azaltmak için kullanılan tek kullanımlık ağız ve burun koruyucusudur.
  • Üç katlıdır. Ürün dokuma yapılmadan üretilen(non-woven) polipropilen kumaştan mamuldür.
  • Orta kat özel MELT BLOWN kumaştır. Melt-Blown dokuma yapılmaksızın üretilen kumaşlar, pek çok kattan oluşması nedeniyle çok sık bir yapıya sahiptir ve bu sık yapı sayesinde hava ve sıvıları etkin bir şekilde filtreleyebilir.
  • Ayarlanabilir burun teli yardımıyla burun üzerine tam uyum sağlar. Yuvarlak, ergonomik, yeterince uzayabilen lastikleri kulağa takıldığında rahatsızlık vermez.


Uyarılar

  • Ürün tek kullanımlık olduğu için kesinlikle yeniden kullanmayınız.
  • Hastane ortamında, ürünü farklı ortamlarda ve farklı hastalar ile temas edilirken kullanmayınız. Ortam değiştirilirken veya yeni bir hasta ile ilgilenilirken değiştiriniz.
  • Maskeyi yüzünüze temiz, sabunla yeni yıkanmış veya dezenfekte edilmiş eller ile takınız.
  • Taktıktan sonra kullanım esnasında ellerinizle maskeye dokunmayınız.
  • Ürünü yıkamayınız. Kullanım esnasında ıslanması durumunda değiştiriniz.
  • Bu ürün kullanılırken, hastalık kapma riskini tamamen ortadan kaldırmaz. Diğer koruyucu tedbirlere de uyulmak zorunludur
  • Ürün polipropilenden hammaddeden üretildiği için, polipropilen alerjisi olanlar kullanmamalıdır.