Halka Arz ve Bilgi İçin: 04 Kasım 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış  İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu isbirsentetik.com, garantibbvayatirim.com.tr ve kap.org.tr internet adreslerinde yayınlanmıştır. Yatırım kararının İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu incelenerek verilmesi gerekir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir ya da onayı bulunmamaktadır.

İzahname için Tıklayınız.
Onaylı Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu için Tıklayınız.
Fiyat Tespit Raporu için Tıklayınız.
Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı için Tıklayınız.
Fon Kullanım Yeri Hakkında Yönetim Kurulu Kararı için Tıklayınız.
Bağımsız Hukukçu Raporu için Tıklayınız.
31.12.2020 Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı için Tıklayınız.
30.06.2021 Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı için Tıklayınız.
31.12.2020 Bağımsız Denetim Raporu için Tıklayınız.
30.06.2021 Bağımsız Denetim Raporu için Tıklayınız.
Yönetim Kurulu İç Yönergesi için Tıklayınız.
Şirket Esas Sözleşmesi için Tıklayınız.
İzahname için tıklayınız.
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu için tıklayınız.
Fon Kullanım Yeri Raporu için tıklayınız.
Esas Sözleşme için tıklayınız.
Mali tablolar, raporlar ve beyanlar için tıklayınız.
Yönetim kurulu iç yönergesi için tıklayınız.
Bağımsız Hukukçu Raporu ve bu rapora ilaveten hazırlanmış Ek Hukukçu Raporu için tıklayınız.
   2021 - İşbir Sentetik
Web Tasarım: Gif Ajans