Kalite

ULUSLARARASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (1996-∞)

En yüksek kalite seviyesi gereken pek çok sektörde müşteri memnuniyeti ve kalite düzeyini sağlamak için, gelişmiş son teknoloji içeren makine parkı, özenle tanımlanmış prosedürleri ve profesyonel kadrosu ile gurur duymaktayız.

 • Sürekli müşteri memnuniyeti sağlanacaktır.
 • Kalite Yönetim Sisteminde sürekli iyileştirme sağlanarak Kalite Güvence Ekibi tarafından takip edilecektir.
 • Tüm çalışanlar ürün güvenilirliğini garanti altına almak için Kalite Yönetim Sistemine göre hareket edecektir.
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekliliği sağlanacaktır.

Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001: 2015)

Kalite Yönetim Sisteminin Kilometre Taşları:

 • ISO 9002 Kalite Sistemi: 1996 yılında ISO sertifikası.
 • 2000 Kalite Yönetim Sistemi: 2002 yılında, ISO 9001 sertifikası.
 • 2008: 2009 yılında, belgelendirme ISO 9001’e yükseltildi.
 • Türk Standartları Enstitüsü (TSE): 1996-2010 KYS sürekliliği standardizasyonu TSE tarafından onaylanmıştır.
 • 2010 yılından itibaren, uluslararası kuruluşlar ile belgelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000:2018 ve BRC IoP)

Kuruluşumuz, Türk Standartları Enstitüsü tarafından 2005 yılında, ISO 13001 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında sertifikalandırılmıştır. 2005 yılında yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine geçiş 2007 yılında tamamlanmıştır. Ayrıca 2016 yılında da BRC IoP sertifikalandırılması gerçekleştirilmiştir. Belgelendirmelerin gerçekleştiği günden bugüne kadar olan süreçte, kuruluşumuz yetkili firmalar aracılığı ile periyodik aralıklarla denetlenmekte ve sistemin dinamik ve güncel olması sağlanmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası Yönetmeliklere Uyum

Tüm Food-Grade ürünlerimiz (PE filmler, Kaplamalı ve Kaplamasız Kumaşlar) aşağıdaki direktiflere ve yönetmeliklere uymaktadır;

 • Türk Gıda Kodeksi: Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik
 • Avrupa Komisyonu Tüzüğü (EC) No: 1935/2004
 • Avrupa Komisyonu Tüzüğü (EC) No: 2023/2006 Gıda ile temas edecek malzemeler için üretim uygulamaları
 • Avrupa Komisyonu EU 10/2011 Direktifi : Gıda ile temas eden plastik madde ve malzemeler
 • Avrupa Komisyonu 82/711 / EEC sayılı Direktifi
 • Avrupa Komisyonu 94/62 / EC sayılı Direktifi: Ambalaj ve Ambalaj Atıkları (Ağır Metal Migrasyonu)

AB Yönetmeliği Uyumlu Gıda Güvenliği Test Raporları

Tüm Food-Grade ürün tasarımları (PE filmler, Lamineli ve Laminesiz Kumaşlar) Avrupa normları ve yönetmeliklerine uygun olarak akredite & bağımsız laboratuvarlarda test edilir;

 • Migrasyon Testleri (farklı gıda benzerleri ile gıdaya temasın uygunluğunu gösterme)
 • Ağır Metal Analizleri

Yetkili Tedarikçiler

Üretimimizde talimat ve yönetmeliklerine uygun özenle seçilmiş yetkili-onaylı tedarikçilerden temin edilen hammadde ve yardımcı – katkı maddeler kullanılmaktadır. Gıdaya uygun üretim lisansımız Tarım-Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilmiştir. Ayrıca tedarikçiler REACH Tüzüğü kriterlerine göre değerlendirilir. (Yönetmelik (EC) No: 1907: 2006 Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması). Tedarikçilerin yeterliliği ve bilgi düzeyi REACH Tüzüğü’ne göre resmi ve yazılı olarak talepler kontrol edilir.

Bilgi Yönetim Sistemi

Microsoft Axapta ERP Sistemi, RFID (Radio Frequency Identification) Sistemii ve Microsoft SharePoint ile bilgi altyapısı geliştirilmiştir.

İşbir’de hammadden nihai ürüne tüm üretim aşamaları Ürün İzlenebilirlik Sistemi ve Microsoft Axapta ERP sistemi yardımı ile takip edilmektedir. Ürün etiketleri ürün izlenebilirlik sistemi için ana unsurlardır. Müşteri şikayetleri değerlendirilmesi detaylıca ele alınmakta ve muhtemel uygun olmayan ürünler izlenebilirlik sistemi ile kolayca tespit edilmektedir.

Microsoft Axapta ERP Sistemi satış, finans, muhasebe, satın alma, üretim planlama, lojistik departmanlarındaki gelişmiş organizasyon ile gerçek zamanlı olarak tüm işlemlerin anında görünürlüğü ile mükemmel iş görünümü sağlar.

Politikalarımız

Çevre Politikası

 • Ürün ve üretim süreçlerinin tasarım aşamasında, daha az çevresel etkilere sahip olan hammadde ve teknolojileri kullanmak.
 • Çevresel deformasyona neden olan faktörleri belirleme, kontrol altına alma, en aza indirgeme ve ortadan kaldırmak,
 • Planlanan eğitim ve katılım ile çevresel konularda tüm çalışanları bilinçli hale getirmek .
 • Yasal mevzuata ait uygulamalar ile tesisleri harekete geçirmek
 • Çevresel etkileri en aza indirmek amacı ile; Küresel kaynakların korunması ve enerji tasarrufu gerçekleştirmek ve sürekli olarak süreci geliştirmek

Gıda Güvenliği Politikası

Şirketimiz, gıda ile temas eden Big Bag üretmektedir. Toplam Kalite Yönetimi paralelinde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini en üst düzeyde uygulayarak, Ürün Güvenilirliği tam olarak sağlanmış kaliteli ürünleri müşterilerimize sunmak esas amacımızdır. Gıda Güvenliği Politikamızı, ürün güvenliği ve kalitesi üzerinde etkisi olan tüm bölümlere aktararak, personeller tarafından anlaşılıp uygulanmasını sağlayacağız. Gıda Güvenliği Politikamızın ana maddeleri;

 • Ön Gereksinim Programlarının(ÖGP) ve Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) planının üretim ve çalışma ortamında sürekli iyileştirmesinin sağlanması için her türlü kaynak ihtiyaçları karşılanacaktır.
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sunulacaktır.
 • Tüm kayıtlarıyla dokümante edilmiş bir ürün güvenliği programı uygulanacaktır.
 • Gıda ile temas eden ambalaj üretimi için; ulusal ve uluslararası tüm yasal şartlara (yasa, yönetmelik vb.), BRC IOP ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına ve müşterilerimizin belirttiği özel şartlar var ise bunlara kati şekilde uyulacaktır,
 • Tüm iş görenler, ilgili tüm tedarikçiler ve müşteriler ile Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili konularda etkin bir iletişim kuracak ve sürdürülmesini sağlayacaktır.
 • Kişisel hijyen, eğitim, temizlik, bakım, pest kontrol ve benzeri iyi üretim uygulamalarıyla, uygun çevre şartlarını ve yetkinlikleri sağlayarak ürün güvenliği ön safhada tutulacaktır.

Kalite Politikası

Kuruluşumuz amacına uygun ve Kalite Yönetim Sistem şartlarının sürekli iyileştirilmesini öngören Kalite Politikamız ; tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmiş ve uygulanmaktadır. Kalite hedeflerimiz Kalite Politikamıza uygun olarak belirlenmektedir.

Kalite politikamız:

 1. Tüm faaliyetlerimizde, müşteri memnuniyeti ve şartlarını sağlamak ve sürekliliği temin etmektir.
 2. Kalite Yönetim Sistemi etkinliğinin süreksel iyileştirilmesini sağlamak ve takip etmektir.
 3. Tüm çalışanlar Kalite Yönetim Sistemine uygun ürün güvenilirliğini sağlar.
 4. Uygulanabilir şartları yerine getirerek, kalite hedeflerinin belirlenmesi için çerçeve sağlamaktır.
 5. Tüm faaliyetlerimizi yürütürken bir işin ilk defasında doğru yapılmasını sağlamaktır.
 6. Hijyen Yönetim Sisteminin sürekliliği sağlamaktır.
 7. Global dünyada kuruluşumuz imajının ;

– GÜVENİLİR,

– HIZLI ve

– UYGUN FİYAT

olmasını sağlamaktır.