İK Politikaları

İşbir Sentetik, 400’ün üzerindeki çalışanıyla, tüketicilerine en iyi hizmeti sunabilmek için kendine kalite ve güveni felsefe edinmiş, büyük bir “ailedir.”

İK olarak temel amacımız; İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.’nin misyon ve vizyonu doğrultusunda çalışacak insan kaynağı yapısının sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

İnsan Kaynakları Stratejileri

• Kurumun hedeflerine ulaşmasına destek verecek, doğru kişileri doğru işlere yerleştirebilecek etkili işe alım yöntemleri geliştirmek,

• Kurumsal büyümeyi destekleyecek kişisel gelişim programları, yönetici adayı programları, teknik eğitim programları gibi yapılandırılmış eğitim/gelişim programları organize etmek,

• Çalışanların görevlerine, performanslarına ve sektöre uygun ücret sistemleri geliştirmek ve güncel tutmak,

• Şirket hedeflerine odaklı takım halinde çalışan ve işbirliği içinde olan insan gücü oluşturmak,

• Mutlu, motivasyonu ve kalıcılık süresi yüksek insan gücü için sektöründeki en iyi çalışma ortamını sağlamak.