General Application

Personal Data
Name Surname
Date and Place of Birth
Country
Home Address
Mobile Phone
E-mail Address
Father’s Name – Occupation
Marital Status
Number of children (if you have)
Military Service?
If Completed, Place, Completion Date, Duty and Rank
If not Performed Please Explain the Reason
Education
School Name Department City Start Date Graduation Date Graduation Degree
High School
University (Associate Degreee)
University (Bachelor’s Degree)
University (Postgraduate)
Other
Foreign Languages
Foreign Languages and Level Comprehension Speaking Writing
Work Experience
(Please start writing the companies from the last one to the beginning.)
Company Title Start Date of Employment Ending Date of Employment
More Information
Do you have a driving license?
Computer Knowledge (languages & degrees)
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. İşe Alım Süreçleri Kapsamında Çalışan Adaylarının ve Çalışan Adaylarına Referans Olan Kişilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım.
İş başvurum kapsamında, mevcut veya ileride açılabilecek pozisyonlar bakımından değerlendirilmem amacıyla aşağıda onay vermiş olduğum şirket(ler)in [özel nitelikli kişisel verilerim de dahil] kişisel verilerimi 2 (iki) yıl süreyle işlenmesine açık rızam ile onay veriyorum.
  • İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.
  • İnter Tekstil Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
  • İşbir Sünger Sanayi A.Ş.
Referans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime geçilebileceğini ve söz konusu kişisel verilerin Şirketiniz ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin alındığını taahhüt ederim.