Döngüsel Ekonomi

Artan çevre kirliliği ve iklim krizi nedeniyle sınırlı kaynaklarımız giderek azalmaktadır. Üretim sisteminde oluşan her atığın tekrar değerlendirildiği, bu sayede hammadde maliyetinin minimize edildiği, kaynak verimliliğinin ise en üst düzeyde tutulduğu, sürdürülebilir bir üretim modeli olan döngüsel ekonomi bu çözümlerin başında gelmektedir. Döngüsel ekonomide ürün ve endüstriyel süreçlerin kaynak ve materyalleri sürekli olarak akışta ve kullanımda kalacak şekilde uygun olarak tasarlanması ile atıklar en aza indirgenir; çıkması kaçınılmaz olan atıklar ve kalıntılar ise geri dönüştürülür veya geri kazanılır.

Döngüsel ekonomide 6 farklı model vardır. Bunlar Yeniden Kullan, Azalt, Geri Dönüştür, Tamir Et, Yeniden Üret, ve Yerine Koy olarak adlandırılır. FIBC ler döngüsel ekonomi modellerine gayet uygulanabilir ambalajlardır. Özellikle Yeniden Kullan ve Geri Dönüştür modelleri en çok kullanılanlardır.

Yeniden Kullan: FIBC ler iyi muhafaza ettiğiniz ve temizlediğiniz müddetçe yeniden kullanılabilirler. Bunun için Güvenlik faktörü oranı 6:1 olan FIBC ler tercih edilmelidir. 6:1 FIBC ler 1 den fazla kullanılabilme özelliğine sahip sürdürülebilir ambalajlardır.

Geri dönüştür: FIBC ler plastik malzemeden üretilmeleri sebebiyle tamamen geri dönüştürülebilir ambalajlardır. Belirli oranda geri dönüştürülmüş hammadde ile üretilen FIBC ler Karbon Emisyonunuzu azaltmanıza katkı sağlayacaktır. Geri dönüşüm döngüsel ekonominin en önemli adımlarından biridir. 100% işlenmemiş Big Bag lerin aksine, %30 rPP Big Bagler %30 geri dönüştürülmüş, %70 işlenmemiş polipropilenden mamüldür. 30% rPP big baglerimizi kullanarak çevrenize ve geleceğinize katkıda bulunabilirsiniz.

FIBC ler Nasıl Geri Dönüştürülebilir?

1.Toplama

2.Sınıflandırma ve Temizleme

3.Parçalama

4.Ayrıştırma

5.Tekrar Birleştirme

Sıfır Atık

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıplarına neden olmaktadır. Geri dönüşüm; kaynakların daha verimli kullanılmasını, enerji tasarrufu sağlamamızı, geleceğe yatırım yapmamızı sağlar ve bu da atıkların kaynağında ayrıştırılması ile mümkündür. Bu nedenle İşbir Sentetik Al-Kullan-AT yerine Al-Kullan-Dönüştür-Yeniden Kullan politikasını benimseyerek döngüsel ekonomiye katkı sağlamaktadır. Yerinde ayrıştırma için, atık kutularımızı bina iç ve dış mekanlara yerleştirerek; plastik, cam, kağıt, ve evsel atıklar olmak üzere isimlendirdiğimiz kutularımızda sınıflandırdıktan sonra, geri dönüşüm konteynırlarımızda toplayarak, geri dönüşüm merkezlerine gönderiyoruz.