Çevre

Çevre

2015 yılında Birleşmiş milletler tarafından imzalanan Paris İklim anlaşması, 2016 yılında aktif duruma gelmiş ve Paris Anlaşması’nın uygulamaya sokulması konusunda ülkeleri mecbur kılan birçok gelişme yaşanmıştır. Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’na geçtiğini onaylayan kanun 7 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete ‘de ilan edildi. Bu karar ile iklim değişikliğinin önüne geçmek adına Ülkeler tarafından birtakım taahhütlerde bulunuldu. Bunlardan en önemlisi sera gazlarının emisyonu alanında oldu. Türkiye’de üretim ve ihracatta önemli bir payı olan İşbir Sentetik, bu gelişmeleri yakından takip ederek ülke olarak verdiğimiz taahhütler ışığında çalışmalarını hızlandırmıştır. Sürdürülebilirlik ekibimiz 2021 yılından bu zamana kadar sayısız seminer, webinar ve eğitime katılarak ve şirketimizdeki diğer çalışanların da farkındalıklarını artırarak bu bilincin tüm İşbir ailesinde yerleşmesine yardımcı olmuşlardır. Ekibimiz Intertek Test Hizmetleri A.Ş’den ISO 14064:2018 Sera Gazı Emisyonlarının Ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanmasına Ve Rapor Edilmesine Dair Kılavuz Uygulamalı Eğitimi alarak Sera Gazı emisyonlarımızı hesaplamak için kullanmamız gereken standartlar konusunda sertifika alma hakkına sahip olmuştur.

Semtrio Danışmanlık Firması önderliğinde ISO 14064:2018 kapsamında 2021 yılı Kurumsal Karbon Ayak İzimizi hesaplamış bulunmaktayız.

Karbon ayak izi yoğunluğumuz: 0.001150 ton CO2e/ciro (€)

2022 yılı Kurumsal Karbon Ayak İzi hesaplama çalışmalarımız veri toplama aşamasındadır. Buna ek olarak 2021 yılı baz alınarak ISO 14067 kapsamında tarafımızca üretilen her bir adet Big Bag’in kg bazında Karbon emisyonunu hesaplamış bulunmaktayız. Sonuçlar neticesinde İşbir Sentetik üretimi olarak satın almış olduğunuz her bir Big Bag’in karbon emisyonunu öğrenerek, daha az karbon emisyonlu Big Bag satın alabilme kabiliyetine sahip olacaksınız. Ayrıntılı bilgi için Satış ekibimiz ile irtibata geçebilirsiniz. sales@isbirsentetik.com

Tüm bunların yanı sıra çevremizi korumak için devam eden bir çok projemiz bulunmaktadır. Sahip olduğumuz geniş üretim alanımızdaki dikim yapılmaya müsait olan tüm bölgeleri ağaçlandırıyoruz. 1 yılda 3183 adet ağaç üretim alanlarımıza ekilmiştir. Her geçen gün çalışanlarımızın da destekleri ile büyüyen ağaçlarımız, yılda 375 ton oksijen sağlayarak Ülkemizin ciğerlerine nefes olmaktadır.