2018 yılında bünyesine kattığı Ar-Ge merkezi ile sürekli geliştirme çalışmalarında bilimsel derinliği arttırarak inovasyona ne kadar önem verdiğini bir kez daha kanıtlayan İşbir Sentetik yeni ve yenilikçi ürünleri ile dünya pazarında rakiplerinden farklılaşmaktadır. İşbir Sentetik faaliyet gösterdiği her iş kolunda uluslararası alanda lider konumunu korumaya yönelik satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdürürken ürün kalitesini geliştirici ve sınai maliyet düşürücü nitelikteki modernizasyon ve iyileştirme çalışmalarını sistematik bir biçimde sürdürmektedir.

Bu kapsamda şirketimiz;

  • Dünyadaki rekabetçi gücün arttıracak şekilde,
  • Teknik tekstil ve FIBC Big Bag ihracatındaki lider konumunu pekiştirmek,
  • Katma değeri yüksek ve inovatif ürünler geliştirmeyi hedeflemiştir.

Ayrıca;

  • Üniversite ve araştırma merkezleri ile koordineli olarak proje yürütmeyi,
  • İnovasyon kültürü yaratmayı,
  • Yeni teknolojileri öğrenmeyi ve geliştirmeyi hedef edinmiştir.